Báo cáo thường niên năm 2022

17/05/2023 21:39:35 46 |

Báo cáo thường niên năm 2022.

Tải file

Tin liên quan

Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023
Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023

Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 115/HĐKT ký ngày 24/05/2023 giữa CTCP Tập đoàn Mgroup và CT TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại 35 Mỹ Hoàng, Nguyyễn Văn Linh, P. Tân Phong Quận 7, TP.HCM

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ghi nhận việc thay đổi Loại giấy tờ pháp lý và Số giấy tờ pháp lý của Người đại diện pháp luật Công ty