Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

20/04/2023 16:21:24 54 |

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023.

Tải báo cáo

Tin liên quan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023
Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023

Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 115/HĐKT ký ngày 24/05/2023 giữa CTCP Tập đoàn Mgroup và CT TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ghi nhận việc thay đổi Loại giấy tờ pháp lý và Số giấy tờ pháp lý của Người đại diện pháp luật Công ty

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch
Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)