BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

17/03/2023 15:47:15 83 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

- Báo cáo riêng

- Báo cáo hợp nhất

- Giải trình biến động kinh doanh

Tin liên quan

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch
Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Văn phòng giao dịch

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ghi nhận việc thay đổi Loại giấy tờ pháp lý và Số giấy tờ pháp lý của Người đại diện pháp luật Công ty

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022.
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022.

Báo cáo quản trị công ty -  năm 2022
Báo cáo quản trị công ty - năm 2022

Báo cáo quản trị công ty - năm 2022

CBTT v/v phạt hành chính về thuế
CBTT v/v phạt hành chính về thuế

CBTT v/v phạt hành chính về thuế