Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

19/07/2023 16:17:09 72 |

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023, công ty cổ phần tập đoàn MGROUP.

Tải báo cáo:
- Báo cáo riêng và Giải trình biến động kinh doanh
- Báo cáo hợp nhất và Giải trình biến động kinh doanh

Tin liên quan

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo Quản trị công ty năm 2023
Báo cáo Quản trị công ty năm 2023

Báo cáo Quản trị công ty năm 2023

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại 35 Mỹ Hoàng, Nguyyễn Văn Linh, P. Tân Phong Quận 7, TP.HCM

Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023
Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023

Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 115/HĐKT ký ngày 24/05/2023 giữa CTCP Tập đoàn Mgroup và CT TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023