Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

05/06/2023 12:38:23 62 |

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại 35 Mỹ Hoàng, Nguyyễn Văn Linh, P. Tân Phong Quận 7, TP.HCM.

Tải thông tin

Tin liên quan

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023
Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2023

Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 115/HĐKT ký ngày 24/05/2023 giữa CTCP Tập đoàn Mgroup và CT TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023