Ý nghĩa logo tập đoàn MGROUP

658 |

Lấy cảm hứng từ sự thay đổi của Trái Đất sau vụ va chạm với thiên thạch từ hàng chục triệu năm trước, dưới sự tác động đó, trái đất đã tái sinh một hệ sinh thái tốt đẹp hơn cho những dạng thức mới xuất hiện. MGROUP ra đời với sứ mạng thay đổi, tạo ra một cuộc sống mới tốt đẹp và đầy tính nhân văn.

 

Logo hình tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo, phát triển liền mạch, không có sự phân chia hay tách biệt. Hình tròn còn thể hiện sự vận động của một thị trường thống nhất và toàn cầu.

 

Chữ “M” là ký tự đầu trong chữ “Master”, thể hiện mỗi con người của tập đoàn MGROUP có trí tuệ và chuyên môn cao.

 

Màu đỏ thể hiện nhiệt huyết, bản lĩnh, lòng dũng cảm  của những con người MGROUP có tư duy sáng tạo, tầm nhìn lớn, trên dưới đồng lòng vì mục tiêu chung.

 

Logo MGROUP với một chữ, một nét, một mặt phẳng, đường nét đơn giản tạo nên hình ảnh khác biệt, dễ nhận diện.

 

"TẬP ĐOÀN MGROUP KIẾN TẠO ĐÔ THỊ NHÂN VĂN", quy hoạch đồng bộ, công trình trường tồn, cộng đồng văn minh.