Hội đồng Quản trị

2649 |

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

ÔNG MAI ĐỨC HÙNG
Chủ tịch HĐQT

 

 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học European University, Thuỵ Sỹ.

 

Ông Mai Đức Hùng là người sáng lập Tập đoàn. Ông có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực bất động sản trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 


 

ÔNG MAI NAM CHƯƠNG

 Thành viên HĐQT


 

 

Thạc sỹ Khoa học - Đại học Heilbronn, CHLB Đức.


Ông Mai Nam Chương được bầu vào HĐQT của MGROUP từ năm 2013 và giữ vị trí Thành viên HĐQT từ năm 2013 đến nay. Đóng vai trò quan trọng trong quá trình tin học hóa, ứng dụng, phát triển các hệ thống CNTT phục vụ quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng.

 


 

    ÔNG LÊ TƯ

      Thành viên HĐQT


 

 

Thạc sĩ QTKD (MBA) tại AIT (Thái Land)

Cử nhân ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2005.

 

Ông Lê Tư được bầu vào HĐQT của MGROUP từ năm 2020. Ông từng là quản lý cấp cao tại các Tập đoàn đa quốc gia.

 

 

 


 

ÔNG NGUYỄN QUỐC HOÀN

      Thành viên HĐQT


 

 

Cử nhân Đại Học Kiến Trúc Hồ Chí Minh.

 

Ông Nguyễn Quốc Hoàn được bầu vào Hội đồng Quản trị MGROUP năm 2020. Ông có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

 

 

 

 

 


 

  ÔNG MAI ĐỨC HOÀNG

   Thành viên HĐQT

 

Ông Mai Đức Hoàng là Thành viên HĐQT MGROUP. Ông có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành bất động sản.